Nasze usługi

Nasza firma działa od ponad 15 lat.

Wykonujemy:

1. Pomiary do celów projektowych

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe wykonywane w formie klasycznej,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe wykonywane w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
 • mapy aktualizacyjne,

2. Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych

 • tyczenie osi kontrukcyjnych budynku
 • wyznaczanie reperu roboczego
 • wyznaczanie punktów głównych
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku
 • inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
 • tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, energetycznego, teletechnicznego
 • inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno – kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
 • pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.

3. Przygotowanie materiałów dla celów prawnych

 • podziały działek
 • rozgraniczenia działek
 • podziały budynków
 • połączenia działek w ramach jednej KW
 • wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych
 • wykazy synchronizacyjne
 • wykazy zmian gruntownych
 • wyciągi ze zmian gruntownych